Murmester Dag Arne Nilsen AS. Helstøpt fra A til Å

Peis/pipe-, skorsteinsrehabilitering og ovnsmontering

 

Flere av våre medarbeidere er spesialisert på rehabilitering av skorstein, og oppdragene er mange.

Nye forskrifter og større bevissthet rundt brannsikkerhet har de senere år ført til bedre kontroll av ildsted og pipeløp.  Myndighetenes mål er å få ned antall boligbranner, for her topper Norge statistikkene.

Rehabilitering er nødvendig når det er oppstått utetthet i skorsteinens innvendige røykløp, for eksempel pga. sprekkdannelser, eller at brennbart materiale ligger for nær pipeløpet.  En teglsteinspipe skal for eksempel ha 4 synlige sider.

Ofte er det nok å rehabilitere skorsteinen innvendig ved å montere nye røykløp, enten i stål eller kjeramiske foringsrør. Vi har utviklet arbeidsmetoder og verktøy for håndtering av støv og sot som medfører minimal sjenanse for våre kunder. Kundene er ofte overrasket over hvor lite de har merket til disse forholdsvis omfattende og kompliserte arbeidene.  Det kan fyres relativt raskt i pipa etter en slik rehabilitering.

I enkelte tilfeller har nedbrytingen av fuger og skorsteinens materiale kommet så langt at hele pipa må rives og bygges opp på nytt.

Vi utfører også tetthetsprøving og videokontroll ved behov.

Det har i den senere tid blitt mer og mer populært med gruer og bakerovner. Vi har murere som har lang erfaring med å mure peiser, gruer, bakerovner og kakkelovner.