Pål Sperre

Formann

 

Mobil: 920 64 004

E-post: pal@dagarnenilsen.no

 

Pål har vært i firmaet siden 1989, med et lite avbrekk som selvstendig. I dag er han en av medeierne. Da han kom tilbake i 2006 startet han som formann for flisavdelingen. Pål har svennebrev som murer og 25 års erfaring innen yrket. Pål er nøye i arbeidet sitt og en langtidsplanlegger med struktur og oversikt. Som leder legger Pål vekt på å legge til rette for trivsel og utvikling. Han  setter jevnlig av tid med avdelingen og hver enkelt for å diskutere fremdrift og hva som skal til for å levere forventet kvalitet.