NY LÆRLING HAR BESTÅTT SVENNEBREVET

Lise Marie har bestått svennebrevet i mur faget med spesial kompetanse i ruin konservering og gamle bygge skikker.