Murmester Dag Arne Nilsen AS

Helse, miljø og sikkerhet

Dag Arne Nilsen AS er en IA-bedrift. For oss er det viktig at våre ansatte jobber under trygge forhold og trives på jobben.

Vi er overbevist om og erfarer at fornøyde ansatte gir fornøyde kunder. Mange gode tilbakemeldinger fra kundene tyder på at vi gjør mye riktig, samtidig er vårt mål alltid å jobbe mot å bli enda bedre.

Vi ivaretar våre ansatte gjennom en godt innarbeidet HMS og gode vernerutiner.

I tillegg har firma siden februar 2012 satset på lederutvikling for ledergruppen, en prosess som fortsatt pågår med en kombinasjon av samlinger for ledergruppen og individuelle samtaler for hver enkelt leder.  (Se for øvrig artikkelen: «Snuoperasjon startet med sjefens modige innrømmelse» på forsiden.

 

Ansattes representanter:

Tillitsmann – Simen Alexander Roberg  mob: 411 47 789
Verneombud – Christian Engen mob: 93 49 51 76