Kvinnelig lærling stortrives

Dag Arne Nilsen AS er alltid behjelpelig med utplassering av elever fra videregående skole og lærlingplasser. For tiden er Lise Marie Sommerstad lærling hos oss.  Hun er en av få kvinnelige lærlinger i bransjen. Firma har alltid hatt lærlinger for å opprettholde rekruttering til mur faget. Flere av lærlingene som har vært ansatt i firma, har fortsatt etter bestått svennebrev.

Murmester Odd Rui har i mange år vært sensor for svennebrevsnemda. Han er en pådriver for at eget og andre firma skal ta imot lærlinger.
- For å opprettholde murfagets tradisjoner og sikre høy kompetanse legger vi vekt på å ta imot og investere tid i lærlinger.  Vi ønsker å være en positiv pådriver som sørger for at de med talent og interesse kommer inn i yrket og får en god start ved grundig opplæring, sier Rui.