Dag Arne Nilsen. Daglig leder hos murmester Dag Arne Nilsen AS

Grunnmur, plate på mark, sprøytebetong

Siden 1991 har vi levert mer enn 1000 grunnmurer eller plate på mark i Vestfold. Det være seg leca, thermomur, betong , sprøytemur eller ringmur med betongplate.

Ingen jobb er for stor og ingen er for liten. Vi tar alt fra store boligfelt til ett lite tilbygg.

Radonsperremembran har blitt påkrevd som følge av nye byggeforskrifter. Vi har utdannet ekspertise og har investert i moderne utstyr for sveising av denne sperren.

Vi påtar oss store og små oppdrag på garasjeplater – både for BRL og private aktører.